Babymetal - 4 No Uta

Просмотров: 166
4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 

1 (ichi) No tsugi wa 2 (ni) 2 (ni) no tsugi wa 3 (san) 
3 (san) No tsugi wa uu 4 (yon)! ! 

4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 

7 (nana) No mae wa 6 (roku) 6 (roku) no mae wa 5 (go) 
5 (go) No mae wa uu 4 (yon)! ! 

4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 

Shiawase no 4 (shi) shinu janai 4 (shi) 
Shippai no 4 (shi) yoroshiku no 4 (yon) 

Shiawase no 4 (shi) shinu janai 4 (shi) 
Bitamin no 4 (shi) yorokobi no 4 (yon)! 
4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)! 

4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 

1 (ichi) No tsugi wa 2 (ni) 2 (ni) no tsugi wa 3 (san) 
3 (san) No tsugi wa uu 4 (yon)! ! 

7 (nana) No mae wa 6 (roku) 6 (roku) no mae wa 5 (go) 
5 (go) No mae wa uu 4 (yon)! ! 

4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 
4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 

Shiawase no 4 (shi) shinu janai 4 (shi) 
Shippai no 4 (shi) yonaoshi no 4 (yon) 

Shiawase no 4 (shi) shinu janai 4 (shi) 
Oi C no 4 (shi) yorokobi no 4 (yon)! 
4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)! 

4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)!

Read more: