Текст песни Babymetal - 4 No Uta

Просмотров: 46
4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)!

1 (ichi) No tsugi wa 2 (ni) 2 (ni) no tsugi wa 3 (san)
3 (san) No tsugi wa uu 4 (yon)! !

4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)!

7 (nana) No mae wa 6 (roku) 6 (roku) no mae wa 5 (go)
5 (go) No mae wa uu 4 (yon)! !

4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)!

Shiawase no 4 (shi) shinu janai 4 (shi)
Shippai no 4 (shi) yoroshiku no 4 (yon)

Shiawase no 4 (shi) shinu janai 4 (shi)
Bitamin no 4 (shi) yorokobi no 4 (yon)!
4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)!

4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)!

1 (ichi) No tsugi wa 2 (ni) 2 (ni) no tsugi wa 3 (san)
3 (san) No tsugi wa uu 4 (yon)! !

7 (nana) No mae wa 6 (roku) 6 (roku) no mae wa 5 (go)
5 (go) No mae wa uu 4 (yon)! !

4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)!
4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)!

Shiawase no 4 (shi) shinu janai 4 (shi)
Shippai no 4 (shi) yonaoshi no 4 (yon)

Shiawase no 4 (shi) shinu janai 4 (shi)
Oi C no 4 (shi) yorokobi no 4 (yon)!
4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)!

4 (yon)! 4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)! 4 (yon)4 (yon)4 (yon)4 (yon)!

Read more:

Русскоязычные исполнители

Зарубежные исполнители