Текст песни Beseech - Addicted

Просмотров: 251
I want you, I need you
I cannot live without you
I touch you, I breathe you
I cannot die without you

I want you to believe
I want you to know
I want you to feel
That I am your God, I am your God

I ache you, I bleed you
I cannot hate without you
I crave you, I beseech you
I cannot live without you

I want you to believe
I want you to know
I want you to feel
That I am your God, I am your God

Русскоязычные исполнители

Зарубежные исполнители